De vijf grootste ergernissen van klanten die de klantenservice benaderen

Klanten die contact hebben met de klantenservice kunnen zich soms flink ergeren. Soms terecht, soms minder terecht. Maar dit is de top vijf van grootste ergernissen van mensen die om verschillende redenen contact zochten met de klantenservice van een bedrijf.

De vijf grootste ergernissen van klanten die de klantenservice benaderen

1. Lange wachttijden aan de telefoon

Met stip op 1 staat al jaren een lange wachttijd. Langer dan 5 minuten wachten vinden de meeste mensen al heel vervelend, als de wachttijd oploopt naar 10 minuten of langer is de kans groot dat de beller als hij eenmaal contact heeft behoorlijk geïrriteerd is, zeker als de reden om te bellen een klacht is.

2. Onbekwaam personeel bij de klantenservice

Een grote ergernis is het als iemand uw klantenservice benadert en te maken krijgt met een medewerker die hem niet adequaat kan helpen. Zorg ervoor dat mensen die uw klantenservice bemensen kennis van zaken hebben. Zeker aan de telefoon, maar ook via live chat of mail is het behoorlijk frustrerend als de klant alleen maar als reactie krijgt ‘dat moet ik even met een collega overleggen’, of ‘de medewerker die deze vraag kan beantwoorden is helaas met vakantie, hij is volgende week weer aanwezig’.

3. Onbeleefd gedrag van klantenservice medewerkers

Als iemand de klantenservice belt en te woord wordt gestaan door iemand die de regels van fatsoen niet in acht neemt dan kan dat een behoorlijke ergernis zijn. Medewerkers van de klantenservice moeten te allen tijde beleefd en vriendelijk blijven. Als de klant onbeschoft is, is dat reden om het gesprek te beëindigen, niet om als medewerker dan ook maar te gaan schelden.

4. Geen interesse voor de klant

Als een medewerker van de klantenservice niet luistert naar wat de klant zegt en reacties geeft die totaal niet aansluiten op zijn verhaal, dan is de kans groot dat dit grote ergernis oplevert. Zorg ervoor dat een klantenservice medewerker goed luistert naar een klant, hem aan de telefoon laat uitpraten en bij contact op een andere manier goed leest wat de klant schrijft alvorens hier op te reageren. Denk er liever iets langer over na dan dat er snel een reactie wordt gegeven die de plank volledig mis slaat.

5. Irritante wachtmuziek bij telefonisch contact

Een grote ergernis van veel mensen die de klantenservice bellen is wachtmuziek die door merg en been gaat. Dat kan het geval zijn als de muziek veel te hard staat of als is gekozen voor een deuntje dat steeds weer herhaald wordt. Het is natuurlijk lastig om muziek te kiezen die iedereen aanspreekt. Maar denk in ieder geval goed na over de wachtmuziek die bij de klantenservice wordt aangeboden. En laat het wachten niet te lang duren, zie ergernis

Plaats een reactie